Liên hệ

Liên hệ


- Khách Hàng nạp ít nhất là 10 credits/lần.

 tỷ giá 1 credit = 22.800 VND = 1 USD CodeUnlock.net

 

- Nội dung chuyển khoản ghi tên user trên CodeUnlock.net

- Khi Server nhận được tiền sẽ cập nhật credits ngay cho Quý Khách .

-Trường hợp chuyển khoản ở trụ ATM . Quý Khách vui lòng gửi tin nhắn đến số : 0941.238.238 - 0967.594.594

Số tiền chuyển khoản là bao nhiêu ? User tên gì ? Để Server kiểm tra và cập nhật credits cho Quý Khách.

 

Liên hệ hướng dẫn sử dụng và góp ý dịch vụ

Facebook Kiều Hảo: https://www.facebook.com/haokv

Facebook Nguyễn Khắc Điện: https://www.facebook.com/dienmoc86

Powered by Dhru Fusion