Dịch vụ máy chủ

Dịch vụ máy chủ

012345678910111213

Kingtool

Loại Thời gian giao hàng Giá
Active kingtool (add 5credit available)
1-15 Miniutes
1-15 Miniutes
Kingtool Credit
1-30 Miniutes
1-30 Miniutes
Kingtool credit (Qnt: 100 - 199)
1-30 Miniutes
1-30 Miniutes
Kingtool credit (Qnt: 200 - 499)
1-30 Miniutes
1-30 Miniutes

CHIMERA TOOL

Loại Thời gian giao hàng Giá
Chimera License (Chimera tool PRO)
1-30 Miniutes
1-30 Miniutes
Chimera License (Chimera tool SamSung)- (Automatic)
1-30 Miniutes
1-30 Miniutes

SAMKEY

Loại Thời gian giao hàng Giá
Nạp Credits vào TK SamKey có sẳn(Đặt hàng ít nhất 3 Qnt) Automatic
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes
SamKey Unlock for T-mobile/Cricket/Sprint/Verizon(10 CREDITS) Automatic
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes
SamKey Unlock for T-mobile/Cricket/Sprint/Verizon(20 CREDITS) Automatic
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes
SamKey Unlock for T-mobile/Cricket/Sprint/Verizon(40 CREDITS) Automatic
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes
Tạo tài khoản SamKey mới (Tài khoản có sẵn 3 Credit) Automatic
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes
Tạo tài khoản SamKey mới (Đặt hàng ít nhất 3 Qnt) Automatic
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes

Credits Unlock By Cable

Loại Thời gian giao hàng Giá
Sony Unlock by Cable Instant ( Reset 0 Counter Supported)

T-Unlock (Samsung Direct Unlock By Cable)

Loại Thời gian giao hàng Giá
T-Unlock 12 Credits (Samsung Direct Unlock By Cable)
T-Unlock 180 Credits (Samsung Direct Unlock By Cable)
T-Unlock 30 Credits (Samsung Direct Unlock By Cable)
T-Unlock 360 Credits (Samsung Direct Unlock By Cable)
T-Unlock 60 Credits (Samsung Direct Unlock By Cable)

VN Tools

Loại Thời gian giao hàng Giá
Active Milord tool (Pypass account Mi phone)

Z3x Box

Loại Thời gian giao hàng Giá
Z3x Sam Tool Activation
Z3X Samsung PRO Activation
Z3X Unlock Credits Pack (30 Credits)

Chimera Tools

Loại Thời gian giao hàng Giá
Chimera Tool Credits
Instant
Instant

Octoplus Box

Loại Thời gian giao hàng Giá
Nạp Credits vào Octopus/Octoplus Account
Octoplus FRP Tool Activation
Octoplus Huawei Tool Activation
Octoplus Samsung Activation for Medusa PRO / Medusa Box
Octoplus Samsung Lite to Full Upgrade
Octopus / Medusa Box LG Activation
Tạo tài khoản mới Octopus/Octoplus Server Credits

Miracle Tools

Loại Thời gian giao hàng Giá
Miracle 1 Year Account Activation
Miracle FRP Pack
Miracle Huawei Tool

Credits (Tools + Box)

Loại Thời gian giao hàng Giá
LGE Credits (Setool) 1 Pack = 100 Credits

Ntool

Loại Thời gian giao hàng Giá
Ntool 1000 Credits Pack > instant
1-5 Miniutes
1-5 Miniutes
Ntool 20 Credits Pack > instant
1-5 Miniutes
1-5 Miniutes
Ntool 200 Credits Pack > instant
1-5 Miniutes
1-5 Miniutes

MRT

Loại Thời gian giao hàng Giá
MRTOKEY Hot Huawei flasher
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes

NCK

Loại Thời gian giao hàng Giá
NCK Box Yearly Activation > instant to 6 Hours
0-6 Hours
0-6 Hours
NCK Dongle Yearly Activation > instant to 6 Hours
0-6 Hours
0-6 Hours
Powered by Dhru Fusion