Dịch vụ máy chủ

Dịch vụ máy chủ

012345678910111213

EASY BOX

Loại Thời gian giao hàng Giá
EASY BOX CREDITS 1000PACK - SERVER
1-5 Minutes
1-5 Minutes
EASY BOX CREDITS 200PACK - SERVER
1-5 Miniutes
1-5 Miniutes

UMT Box / Dongle

Loại Thời gian giao hàng Giá
UMT MI xiaomi credits
1-6 Hours
1-6 Hours

UFI DONGLE

Loại Thời gian giao hàng Giá
UFI Box / Dongle Credit Package (10 credits per package)
5 Miniutes
5 Miniutes

EFT

Loại Thời gian giao hàng Giá
EFT Dongle One Year Plan
30 Miniutes
30 Miniutes
EFT Dongle Two Year Plan
30 Miniutes
30 Miniutes
FTP Dongle Activation
6 Hours
6 Hours

Kingtool

Loại Thời gian giao hàng Giá
Active kingtool (add 5credit available)
1-15 Miniutes
1-15 Miniutes
Kingtool Credit
1-30 Miniutes
1-30 Miniutes
Kingtool credit (Qnt: 100 - 199)
1-30 Miniutes
1-30 Miniutes
Kingtool credit (Qnt: 200 - 499)
1-30 Miniutes
1-30 Miniutes
KingTools credit to new user
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes

CHIMERA TOOL

Loại Thời gian giao hàng Giá
Chimera Tool Credits
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes
ChimeraTool PRO
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes
ChimeraTool Samsung
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes

SAMKEY CODE READER

Loại Thời gian giao hàng Giá
Create New User - Tạo tài khoản Samkey mới
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes
Transfer credits to existing Samkey user
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes

Samkey T-MOBILE

Loại Thời gian giao hàng Giá
Samkey T-mobile 10 Credits
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes
Samkey T-mobile 20 Credits
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes

Z3x Box

Loại Thời gian giao hàng Giá
Z3X Unlock Credits Pack ( 30 Credits )
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes

ACTIVE KEY

Loại Thời gian giao hàng Giá
HDE Tools Time License (1 Year Access)
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes
HDE Tools time license (2 Year Access)
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes
ZXW Online Account Activation (1 Year)
1-5 Miniutes
1-5 Miniutes

Octoplus Box

Loại Thời gian giao hàng Giá
Create New octopus User
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes
Transfer credits to Octopus user
1-10 Minutes
1-10 Minutes

Miracle Tools

Loại Thời gian giao hàng Giá
Miracle 1 Year Account Activation ( Instant )
Instant
Instant
Miracle FRP Pack
6 Hours
6 Hours
MIRACLE HUAWEI TOOL
6 Hours
6 Hours
Miracle Xiaomi Activation
6 Hours
6 Hours
Miracle Xiaomi Pack
6 Hours
6 Hours

Ntool

Loại Thời gian giao hàng Giá
Nokia Ntool 1000Pack
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes

NCK

Loại Thời gian giao hàng Giá
Nck Box Activation (Yearly)
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes
Nck Dongle Activation (Yearly)
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes
UMT 1 Year Activation
1-10 Miniutes
1-10 Miniutes
Powered by Dhru Fusion